Daně 2020 týkající se nemovitostí jasně a přehledně

Vlastníte nemovitost, nebo jste ji v minulém roce nabyli, či naopak prodali? Máte nemovitost, kterou pronajímáte? Vás všech se bude v roce 2020 týkat daňová povinnost. K nemovitostem se váže hned několik daní, pojďme si v nich udělat jasno.

apartment 2094666 960 720

Vlastníte nemovitost, nebo jste ji v minulém roce nabyli, či naopak prodali? Máte nemovitost, kterou pronajímáte? Vás všech se bude v roce 2020 týkat daňová povinnost. K nemovitostem se váže hned několik daní, pojďme si v nich udělat jasno.

1. Daň z nemovitých věcí (dříve „daň z nemovitosti“)

Kdy podat přiznání? Do 31.1.2020 (pokud jste nemovitost nabyli v roce 2019).
Kdy zaplatit? Do 31.5.2020, případně druhou splátkou do 30.11.2020.

Daň z nemovitých věcí mají povinnost podat a zaplatit všichni ti, kdo zakoupili, zdědili nebo nabyli v roce 2019 nemovitost. Povinnost se týká i nemovitostí, u kterých proběhla zásadní změna, mezi něž řadíme například kolaudaci, vynětí z půdního fondu, způsob užívání stavby, přístavbu či změnu výměry pozemku aj. Všechny tyto změny totiž ovlivňují výpočet výše daně. Nezapomeňte proto tuto skutečnost včas ohlásit! Jelikož se daň z nemovitých věcí za daný rok platí vždycky předem, podává se přiznání za rok 2020 do konce ledna 2020. Nejzazší termín tedy je 31.1.2020.

Povinnost zaplatit daň z nemovitých věcí za rok 2020 má každý člověk, který je majitelem nemovitosti k prvnímu lednu příslušného roku (tj. 1.1.2020).

Pokud vlastníte pouze jednu nemovitost, daň z nemovitosti podáváte na místně příslušný finanční úřad pouze jednou. Poté už si nemusíte dělat starosti, úřad vám bude zasílat každoročně složenku s vyměřenou částkou poštou. Pokud ovšem u nemovitosti došlo k výše zmiňovaným zásadním změnám, je nutno je ohlásit a daň nechat úřadem přepočítat.

Pokud vlastníte nemovitostí více a ve vícero krajích, hlavním finančním úřadem pro vás bude úřad v místě vašeho bydliště. Zde pak podáte přiznání za všechny nemovitosti najednou.

Nevyhovuje vám zasílání složenky od finančního úřadu poštou? Požádejte si o zasílání upozornění e-mailem na této adrese.

2. Daň z nabytí nemovitosti

Kdy podat přiznání? Do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo ke vkladu vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí. (Příklad: Vklad proběhl 15.1.2020, přiznání musíte podat do konce měsíce dubna 2020.)
Kdy zaplatit? Nejzazší termín platby je shodný s nejzazším termínem podání daňového přiznání.

Tato daň se vztahuje pouze na úplatné převody nemovitostí. Dle zákona ji musí vždy hradit kupující. Daňové přiznání se opět podává na finančním úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Sazba daně činí 4 % a primárně se vypočítává z hodnoty kupované nemovitosti. Do výpočtu ovšem vstupuje i další faktor a tím je znalecký posudek nebo směrná hodnota. Směrnou hodnotu stanovuje finanční úřad dle tabulek a vypočítává ji na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti. Vypočtená směrná hodnota se poté sníží o 25 % a porovnává se s výší kupní ceny. Daň se pak stanovuje z vyšší vypočtené částky.

Vyšla vám směrná hodnota neúměrně vysoko? Potom se vám zcela jistě vyplatí investovat do vypracování znaleckého posudku soudním znalcem, který dokáže lépe posoudit stav nemovitosti a započítat do něj veškeré nepříznivé vlivy a další faktory. Pomocí formulářů můžete před samotným podáním zjistit hodnotu směrné nemovitosti na této adrese.

Existují ale i zákonné výjimky, kdy daň platit nemusíte. Zde ale již doporučujeme obrátit se na vašeho daňového poradce, protože celá problematika je mnohem komplexnější a záleží vždy na mnoha faktorech.

3. Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Kdy podat přiznání? Do 31.3.2020
Kdy zaplatit? Do 31.3.2020

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti platí vždy prodávající a přiznává ji v rámci běžného daňového přiznání k dani z příjmu. Od daně budete osvobozeni, pokud jste byli vlastníkem nemovitost déle než pět let, nebo pokud jste nemovitost minimálně dva roky vlastnili a zároveň v ní po dobu těchto dvou let bydleli, anebo pokud jste veškeré příjmy z prodeje využili pro zajištění nového vlastního bydlení. U této varianty je ale podmínkou to, že bezprostředně před prodejem musíte nemovitost sami užívat.

Pokud vám daňová povinnost vznikla, musíte o tom finanční úřad informovat, a to do konce března následujícího roku po prodeji nemovitosti. K podání budete potřebovat přílohu č. 2. Přiznání k dani z příjmu. Zde uvedete příjem neboli prodejní cenu a všechny doložitelné výdaje za dobu vlastnictví, kam spadá např. původní kupní cena, daň z nabytí nemovitých věcí, investice do nemovitosti či náklady s prodejem. Pokud byste nemovitost prodali se ztrátou, daň samozřejmě odvádět nebudete.

4. Daň z příjmu při pronájmu nemovitosti

Kdy podat přiznání? Do 31.3.2020
Kdy zaplatit? Do 31.3.2020

Daň z pronájmu nemovitosti se také započítává do běžného daňového přiznání k dani z příjmu. Pokud vlastníte nemovitost a pronajímáte ji, je nutné příjmy zdanit. Na příjmy z pronájmu můžete uplatnit reálné či paušální výdaje a 15% daň z příjmu pak budete platit z vypočteného zisku. Mějte na paměti, že se sem započítávají i výdělky z krátkodobých pronájmů typu Airbnb.

Jak a kde podávat daňová přiznání?

Daňová přiznání můžete podávat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, poštou nebo elektronicky přes datovou schránkou. Poslední elektronická varianta je povinná pro ty, kdo mají aktivovanou datovou schránku.

Daň z nemovitých věcí, Daň z příjmu při prodeji (resp. Daň z příjmu pronájmu nemovitosti)

Pro zpracování a elektronické podání přiznání můžete využít aplikaci, kterou provozuje Finanční správa na této adrese. Zde najdete jednotlivé tiskopisy. Vyplněný formulář si pak můžete vytisknout, podepsat a podat.

Formulář pro Daň z nabytí nemovitostech věcí najdete zde.

Při podávání jakéhokoliv daňového přiznání vám ale vždy doporučujeme poradit se s daňovým poradcem, na kterého vám může zprostředkovat kontakt váš realitní makléř.

Sdílet článek

Rubriky Daně

Mohlo by vás zajímat

Podívejte se na mé další články

pexels vladbagacian 1212053 scaled
Reality
1
oko

Co čekat od hypotečního trhu v létě?

Na první pohled se zdá, že je nyní opět vhodná doba pro hypotéku. Česká národní banka snížila na konci června…
122253205 ml
Reality
1
oko

Přehled důležitých událostí v červnu. Co by vám nemělo uniknout?

Připomeňte si ty nejzásadnější z nich v realitním přehledu za červen 2024.   ČNB snížila úrokové sazby o půl procentního bodu…
pexels vladbagacian 1212053 scaled

Co čekat od hypotečního trhu v létě?

122253205 ml

Přehled důležitých událostí v červnu. Co by vám nemělo uniknout?